Psychotherapie Utrecht

Welkom op de website van mijn praktijk voor Relatietherapie & Psychotherapie Utrecht.

Heb jij dagelijks last van angsten? Wil jij praten met een psychotherapeut over jouw relatieproblemen? Heb jij in de omgeving van de stad Utrecht hulp nodig van een klinisch psycholoog? Wil jij jouw boosheid onder controle kunnen krijgen met behulp van een GZ psycholoog? Heb jij behoefte aan individuele therapie of groepstherapie? Wil jij met een behandelaar praten over jouw somberheid? Ik ben een klinisch psycholoog met een eigen praktijk in de stad Utrecht die jou kan helpen met jouw psychische problemen.

 

psychotherapie-utrecht

Om welke redenen kun jij bij een klinisch psycholoog terecht?

Je kunt in mijn psychotherapie praktijk terecht voor de volgende problemen of klachten:

 • Angst, faalangst, paniek.
 • Depressie, depri voelen, somber.
 • Relatieprobleem, ruzies, woede, behoefteverschil seks, overspel.
 • Onzekerheid, non-assertief gedrag en schuldgevoelens.
 • Gepest worden. Gevolgen van gepest worden.
 • Burn-out, stress, studie- en loopbaanproblemen.
 • Levensfaseproblematiek en opvoedingsproblemen.
 • Traumaverwerking.
 • Eetproblematiek.
 • Verslavingsproblematiek.
 • Rouwverwerking.
 • Psychosomatische klachten.
 • Een steeds terugkerend ongewenst patroon, relatieprobleem binnen je liefdesrelatie of partnerkeuze.
 • Ongewenste ontwikkelingen binnen je carrièreverloop.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie Utrecht benadert je klacht, vraag of probleem vanuit de Integratieve Psychotherapie.

Binnen de psychosociale therapie Utrecht en binnen mijn Integratieve visie op psychologische begeleiding en hulp zie ik jou als één geheel: jouw gedrag, emoties, denken, fysiek welzijn en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden samen je levensgeluk.

En iets in jou waar je je in meer of mindere mate bewust van bent, wacht op jou om ontdekt te worden als de ware achtergrond van je probleem. Bij Psychotherapie Utrecht leer je het ontdekte te integreren in je dagelijkse leven, waardoor je de regie (weer) krijgt over je leven. Met psychosociale therapie Utrecht krijg je een helder besef en inzicht in de achtergrond van je probleem. Via erkennen en aanvaarden ga je naar autonomie. Van Klacht naar Kracht.

Binnen mijn psychotherapie praktijk werk ik vanuit de overtuiging van de gezonde mens, die bij psychische klachten een psychische verwonding heeft, die zorg en aandacht nodig heeft, in een atmosfeer van gelijkwaardigheid en zonder labeling.

Ik integreer vanuit de Integratieve Psychotherapie de volgende therapiemodellen:

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze leertherapie gaat het vooral over je moeilijkheden die in het heden spelen. Deze cognitieve gedragstherapie is praktisch en gestructureerd en legt nadruk op zowel het veranderen van je gedragspatroon als op het veranderen van je manier van denken.

Cognitieve gedragstherapie leert je om anders tegen problematische situaties aan te kijken en hier mee om te gaan. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er onderzocht, besproken en veranderingen van gedrag onderdeel van de sessies, dit om te zorgen voor vermindering van psychische klachten.

Cliëntgerichte psychotherapie

Deze therapie door een psychotherapeut is gericht op het verschil dat je kunt ervaren tussen wat je denkt en voelt, tussen wat je wilt en wat je durft. Om te ontdekken wat je belemmert, wordt bij deze therapievorm van je gevraagd bij je gevoelens stil te staan. Door het leren erkennen, verwoorden en ervaren van gevoelens leer je moeilijke ervaringen onder ogen te zien en te accepteren, waardoor je in staat bent je problemen vanuit een nieuw perspectief op te lossen.

Tijdens deze psychotherapie staan persoonlijkheidsveranderingen centraal, dit op het gebied van groei en ontwikkeling.

Psychodynamische psychotherapie

De therapie gaat ervan uit dat je huidige gedrag wordt veroorzaakt door onverwerkte ervaringen in het verleden. Het doel van de therapie is het bewust maken van onverwerkte gevoelens zodat ze minder invloed hebben op je huidige gedrag.

Deze persoonsgerichte behandeling is gericht op de persoonlijke ontwikkeling. Gedachten, gevoelens, verlangens en motieven worden beschouwd in combinatie met vroegere ervaringen.

Mindfulness

De aandacht gaat naar erkenning van wat is, zonder oordeel, met de bedoeling contact te maken met dat deel in jou dat de oorsprong is van je klacht. Mindfulness kan voor psychologen bij meerdere klachten worden ingezet. Oefeningen kunnen afhankelijk van jouw situatie jou verder helpen.

Een psychotherapeut voor relatietherapie

Er zijn veel verschillende redenen waarom (jong) volwassenen bij therapeuten in de kliniek komen. Het kan zijn dat een cliënt een psychiater nodig heeft om te praten over nare gedachtes. Soms is schematherapie, leertherapie, systeemtherapie of EMDR de oplossing van problemen.

Bij relatieproblemen kan een specialistische ggz psychotherapeut verschillende therapievormen inzetten om problemen te verhelpen. Bij relatieproblemen tussen volwassenen kan het zijn dat de relatie stroef verloopt vanwege spanning of onbegrip. Tijdens gedragstherapie kan hiervoor de oorzaak worden bekeken.

Ook kan het voor gezinnen nodig zijn om in gezinstherapie te gaan. Dit kan zijn over het omgaan met elkaar, het respect naar elkaar of voor andere redenen. Een behandelaar zoals ik zal de beste therapie bieden aan jullie.

Heb jij mijn hulp nodig?

Cognitieve gedragstherapie, een klinisch psycholoog, individuele therapie, psychotherapeuten voor loopbaancoaching, psychotherapie voor single en daten of toch liever gesprekken voeren rouwverwerking.

Ik ben een therapeut zonder wachtlijst. Je kan met mij contact opnemen zodat ik jou kan helpen met verwerking, accepteren of het krijgen van inzicht in situaties, dit om jou te helpen.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie NAP. Zorgverzekeraars en een zorgaanbieder kunnen de sessies vergoeden, mist je hier voor verzekert bent. Tijdens het voorstellen kunnen wij hier samen over spreken.

030-2657716