Psychotherapie Utrecht.

Welkom op de website van mijn praktijk voor Relatietherapie & Psychotherapie Utrecht.

psychotherapie-utrecht

Je kunt in mijn psychotherapie praktijk terecht voor de volgende problemen of klachten:

 • Angst, faalangst, paniek.
 • Depressie, depri voelen, somber.
 • Relatieprobleem, ruzies, woede, behoefteverschil seks, overspel.
 • Onzekerheid, non-assertief gedrag en schuldgevoelens.
 • Gepest worden. Gevolgen van gepest worden.
 • Burn-out, stress, studie- en loopbaanproblemen.
 • Levensfaseproblematiek en opvoedingsproblemen.
 • Traumaverwerking.
 • Eetproblematiek.
 • Verslavingsproblematiek.
 • Rouwverwerking.
 • Psychosomatische klachten.
 • Een steeds terugkerend ongewenst patroon, relatieprobleem binnen je liefdesrelatie of partnerkeuze.
 • Ongewenste ontwikkelingen binnen je carrièreverloop.

Psychotherapie Utrecht benadert je klacht, vraag of probleem vanuit de Integratieve Psychotherapie.

Binnen de psychosociale therapie Utrecht en binnen mijn Integratieve visie op psychologische begeleiding en hulp zie ik jou als één geheel: jouw gedrag, emoties, denken, fysiek welzijn en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden samen je levensgeluk.

En iets in jou waar je je in meer of mindere mate bewust van bent, wacht op jou om ontdekt te worden als de ware achtergrond van je probleem. Bij Psychotherapie Utrecht leer je het ontdekte te integreren in je dagelijkse leven, waardoor je de regie (weer) krijgt over je leven. Met psychosociale therapie Utrecht krijg je een helder besef en inzicht in de achtergrond van je probleem. Via erkennen en aanvaarden ga je naar autonomie. Van Klacht naar Kracht.

Binnen mijn psychotherapie praktijk werk ik vanuit de overtuiging van de gezonde mens, die bij psychische klachten een psychische verwonding heeft, die zorg en aandacht nodig heeft, in een atmosfeer van gelijkwaardigheid en zonder labeling.

Ik integreer vanuit de Integratieve Psychotherapie de volgende therapiemodellen:

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze therapie gaat het vooral over je moeilijkheden die in het heden spelen. De therapie is praktisch en gestructureerd en legt nadruk op zowel het veranderen van je gedragspatroon als op het veranderen van je manier van denken.

Cliëntgerichte psychotherapie

Deze therapie is gericht op het verschil dat je kunt ervaren tussen wat je denkt en voelt, tussen wat je wilt en wat je durft. Om te ontdekken wat je belemmert, wordt bij deze therapievorm van je gevraagd bij je gevoelens stil te staan. Door het leren erkennen, verwoorden en ervaren van gevoelens leer je moeilijke ervaringen onder ogen te zien en te accepteren, waardoor je in staat bent je problemen vanuit een nieuw perspectief op te lossen.

Psychodynamische psychotherapie

De therapie gaat ervan uit dat je huidige gedrag wordt veroorzaakt door onverwerkte ervaringen in het verleden. Het doel van de therapie is het bewust maken van onverwerkte gevoelens zodat ze minder invloed hebben op je huidige gedrag.

Mindfulness

De aandacht gaat naar erkenning van wat is, zonder oordeel, met de bedoeling contact te maken met dat deel in jou dat de oorsprong is van je klacht.

030-2657716