Welkom op de website van mijn praktijk voor Psychotherapie. Voor als je op zoek bent naar een psycholoog of een praktijk voor psychotherapie.

Is je levensgeluk onder druk komen te staan, zijn er psychische, emotionele of relationele problemen waar je niet meer alleen uitkomt? Goede professionele psychologische hulp biedt dan snel en effectief uitkomst. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met mij op!

Ik werk graag in een sfeer van persoonlijke positieve aandacht, warmte, begrip, aanvaarden en de tijd nemen. Hierdoor kun je optimaal inzicht krijgen in de oorzaak én de oplossing van je klacht.

Heb je hulp nodig bij een van de volgende klachten?

 • Angst, faalangst, paniek.
 • Depressie, depri voelen, somber.
 • Relatieprobleem, ruzies, woede, behoefteverschil seks, overspel.
 • Onzekerheid, non-assertief gedrag en schuldgevoelens.
 • Gepest worden. Gevolgen van gepest worden.
 • Burnout, stress, studie- en loopbaanproblemen.
 • Levensfaseproblematiek en opvoedingsproblemen.
 • Traumaverwerking.
 • Eetproblematiek.
 • Verslavingsproblematiek.
 • Rouwverwerking.
 • Psychosomatische klachten.

Ook kun je belangrijke levensthema’s verkennen en oplossen zoals:

 • Een steeds terugkerend ongewenst patroon binnen je liefdesrelatie of in je partnerkeuze.
 • Ongewenste ontwikkelingen binnen je carrièreverloop.

Ik ben altijd weer onder de indruk van de krachtige en unieke oplossingen die mijn cliënten gaandeweg binnen mijn praktijk ontdekken. Het geluk lacht ze weer tegemoet. En dat kan ook voor jou. Je bent van harte welkom.

Jouw verhaal staat centraal!

Mijn werkwijze is integratief, dat betekent dat jij bij mij centraal staat en niet de therapievorm. Ik werk niet vanuit labels, maar vanuit jouw unieke verhaal. De therapie is geheel afgestemd op jouw persoonlijkheid en jouw hulpvraag.

Binnen mijn visie op psychologische begeleiding en hulp zie ik de mens als één geheel; gedrag, emoties, denken, lichaam en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Ik integreer methodes uit verschillende therapievormen, waardoor voor jou een therapie ontstaat, die het beste bij je past: een therapie op maat.

Ik integreer de volgende therapiemodellen:

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze therapie gaat het vooral over je moeilijkheden die in het heden spelen. De therapie is praktisch en gestructureerd en legt nadruk op zowel het veranderen van je gedragspatroon als op het veranderen van je manier van denken.

Cliëntgerichte psychotherapie

Deze therapie is gericht op het verschil dat je kunt ervaren tussen wat je denkt en voelt, tussen wat je wilt en wat je durft. Om te ontdekken wat je belemmert, wordt bij deze therapievorm van je gevraagd om bij je gevoelens stil te staan. Door het leren erkennen, verwoorden en ervaren van gevoelens leer je moeilijke ervaringen onder ogen te zien en te accepteren, waardoor je in staat bent je problemen vanuit een nieuw perspectief op te lossen.

Psychodynamische psychotherapie

De therapie gaat ervan uit dat je huidige gedrag wordt veroorzaakt door onverwerkte ervaringen in het verleden. Het doel van de therapie is het bewust maken van onverwerkte gevoelens zodat ze minder invloed hebben op je huidige gedrag.

Mindfulness

De aandacht gaat naar erkenning van wat is, zonder oordeel, met de bedoeling contact te maken met dat deel in jou dat de oorsprong is van je klacht.

Afspraken zijn ook mogelijk na kantoortijd en op de zaterdag.

Je bent van harte welkom!

030-2657716