Nare herinneringen kunnen leiden tot belemmeringen in jouw dagelijks leven. Het kan zijn dat je zonder hulp van een psycholoog of psychotherapeut niet meer uit het dal komt. Hulp inschakelen bij een therapeut Utrecht kan dan voor jou de oplossing zijn. Hier ben ik om jou te helpen!

Samen met een therapeut of psycholoog uit Utrecht kun jij aan de slag gaan. Zodat jij tot nieuwe inzichten komt en kunt onderzoeken door middel van gesprekken wat belemmeringen voor jou zijn en daarbij hoe coaching uit Utrecht jou daar bij kan helpen. Je kunt leren om jouw gevoelens beter te begrijpen. (online) Therapie kan voor jou de uitkomst bieden om weer beter in je vel te zitten.

Waarvoor kun jij terecht bij een therapeut?

Het kan zijn dat je de behoefte voelt om met een therapeut te praten over jouw psychische klachten. Dit kunnen gaan over bepaalde gevoelens, ontwikkeling of emoties. Psychologen of therapeuten kunnen op verschillende manieren helpen dat jij beter kan omgaan met jouw emoties of gebeurtenissen. Op veel verschillende aspecten kan een ik als psychotherapeut jou helpen. Dit kan onder andere in de volgende situaties:

  • Voel jij vaak angsten, boosheid, somberheid, concentratieproblemen en prikkelbaarheid?
  • Leidt de angst die jij voelt tot spanning en stress in verschillende situaties?
  • Heb jij depressieve gevoelens en een negatief zelfbeeld?
  • Heb jij een hulpvraag over een trauma die jij hebt opgelopen door nare gebeurtenissen?
  • Voel jij vaak onzekerheid in verschillende situaties?
  • Heb jij moeite met slapen en leidt jouw functioneren onder jouw slaapproblemen?
  • Heb jij relatieproblemen en wil jij geholpen worden door relatietherapie?
  • Kun jij zonder begeleiding niet rouwen?
  • Heb jij hulp van een therapeut nodig bij eetproblematiek of verslavingsproblematiek?
  • Heb jij last van een burn out, stress of loopbaanproblemen?

Voor deze situaties kun jij terecht bij een GZ psycholoog, een klinisch psycholoog, een psychiater of een relatie therapeut. De manier waarop de behandeling uitgevoerd wordt wordt bepaald na een intakegesprek aan de hand van de verschillende klachten, gedachten en de problematiek. Er zijn verschillende therapievormen die bij het behandelen van deze therapie gebruikt kunnen worden.

Wat is een GZ psycholoog?

Een GZ psycholoog heeft zich naast het gewoon psycholoog zijn gespecialiseerd door middel van een opleiding. Een GZ psycholoog is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg. Wanneer een psycholoog dus gespecialiseerd is in de gezondheid van een mens kunnen deze psychologen verder komen in de behandeling van diverse psychische klachten.

Een GZ psycholoog kan gespecialiseerd zijn in verschillende soorten therapieën. Dit kan EMDR therapie zijn, cognitieve gedragstherapie, supervisie, leertherapie of relatietherapie. Een GZ psycholoog kan ook een klinisch psycholoog zijn.

Er zijn ook psychologen die gespecialiseerd zijn in relatietherapie. Zij kunnen tijdens de therapie jou helpen in de praktijk. Cliënten die kampen met problematiek rondom hun relatie of het vinden van een relatie kunnen met behulp van een therapeut of psycholoog hierbij geholpen worden.

Doelgerichte cognitieve gedragstherapie in Utrecht

Cognitieve gedragstherapie kan ingezet worden door een psycholoog of therapeut om actief en doelgericht acties in iemands leven te veranderen. Heb jij last van psychische klachten en behoefte aan psychotherapie die effectief is? Dan kan cognitieve gedragstherapie wel eens een geschikte therapie zijn.

Met cognitieve gedragstherapie is een belangrijk onderdeel om na te denken, dingen uit te zoeken en dingen uit te proberen. Hierdoor zal jij samen met een psychiater/psycholoog/therapeut zorgen dat negatieve gevoelend verminderen.

Ook is integratieve psychotherapie een effectieve therapie om bij psychische klachten de oorzaak te vinden en daarbij te kijken hoe dit opgelost kan worden. Dit kan soms over complexe gebeurtenissen zijn en moet de psychotherapeut tijdens de therapie soms het behandelplan bijstellen. Voor meer informatie over de vormen van therapie en meer informatie kun je altijd contact met mij opnemen.

LeertherapieEMDR therapie in Utrecht

EMDR therapie is een manier waarop een behandeling gedaan kan worden. Bij deze therapie is het doel dat heftige gebeurtenissen bij zowel volwassenen als kinderen goed verwerkt kunnen worden. EMDR kan bijvoorbeeld ingezet worden na een schokkende ervaring als een ongeval of geweld. Hierbij kunnen emoties als angst, boosheid en pijn klachten zijn die duidelijk voor spanning zorgen.

Het kan ook zijn dat jij herbelevingen hebt van jouw trauma. Ook dan kunnen psychologen of therapeuten adviseren om gebruik te maken van EMDR. EMDR therapie kan zelf al op korte termijn vele klachten veranderen. Bij een minder groot trauma en dus mindere klachten kan EMDR in de praktijk al na 3 of 4 sessies gedachten verzetten.

Waarmee kan een therapeut Utrecht jou helpen?

Een psychotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van problematiek dit in het karakter geworteld zijn. Deze therapie in Utrecht is intensiever en neemt in de praktijk vaak ook meer tijd in beslag dan EMDR.

Waarmee kan een klinisch psycholoog in Utrecht jou helpen?

Een klinisch psycholoog uit Utrecht kan jou helpen bij complexe en ernstige psychische stoornissen. Een klinisch psycholoog heeft zich als psycholoog verder ontwikkelt op het gebied van meervoudige problematiek.

Wat is belangrijk tijdens een intake met een therapeut Utrecht

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de band tussen de psycholoog/therapeut en de cliënten belangrijk is. De verbinding met cliënten en therapeuten moet toegankelijk zijn om er voor te zorgen dat de sessies intensief zijn. De therapie is belangrijk, maar de band tussen psychotherapeut en client net zo.

Bij Van Tol Therapie in Utrecht kun jij snel terecht. Er zijn geen lange wachtlijsten om te starten met verschillende therapievormen. Dit zorgt er voor dat jouw leven snel kan veranderen na het houden van een kennismaking gesprek en een aantal sessies met een professional.

Tijdens een kennismaking wordt gekeken welke therapie het beste past bij de behandeling. Bij de intake kan het gesprek dus gaan over onder andere EMDR therapie, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie of leertherapie. Er wordt bij de therapeut in Utrecht gekeken welke overtuigingen jou maken tot wie je bent.

Aan de andere kant, zijn ook de praktische zaken een belangrijk onderdeel. Tijdens een intake worden de praktische zaken ook besproken. Bijvoorbeeld over de dekking van jouw zorgverzekering.